Company Logo
Pur service banner
Home / Services

Q-commerce toàn diện là một phương pháp mới cho giao dịch thương mại trên tất cả các nền tảng và tất cả các cách hoặc nơi. Mục tiêu chính của nó là cung cấp quá trình xử lý và hoàn thành giao dịch nhanh nhất có thể, giúp các thương hiệu tiếp cận người tiêu dùng cuối cùng một cách nhanh chóng và trực tiếp.

planning
planning
planning

Với nhiều hoạt động tiếp thị kỹ thuật số, chúng tôi thu hút các khán giả mục tiêu từ các nền tảng xã hội khác nhau, dẫn đến mạng lưới cửa hàng ảo của thương hiệu và chuyển đổi thành đơn đặt hàng

Marketing funnel
Virtual shop

Chúng tôi thiết lập mạng lưới cửa hàng ảo trên các nền tảng đa dạng để tăng cường nhận thức về thương hiệu nói chung và tiếp cận khách hàng mục tiêu một cách chính xác

Mọi thứ bạn cần cho quản lý đơn đặt hàng trong một hệ thống

Solution banner
Micro Warehouse

Chúng tôi cung cấp chuỗi kho hàng/nhà bếp nhỏ trên thị trường mục tiêu để lưu trữ và vận hành hàng hóa

Thông qua mạng lưới cửa hàng ảo, chúng tôi cung cấp giải pháp để cung cấp cơ hội thử nghiệm lần đầu tiên cho việc hấp dẫn người dùng mới

instantSampling